„Alternatyva“ – galimybė gauti paskolas iš alternatyvios skolinimo rinkos Lietuvoje

Jei jūsų įmonė priskiriama smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) arba verčiatės individualia veikla ir atitinkate SVV reikalavimus, Jūs galite gauti paskolas, sudaryti lizingo ar faktoringo sandorius pagal priemonę „Alternatyva“. Ši priemonė padės nuo koronaviruso nukentėjusiam SVV, pasinaudojant finansų tarpininkų pagalba, pasiskolinti pinigų, kurie būtini šiam verslui išgyventi karantino laikotarpiu ir pasibaigus karantinui. Priemonės „Alternatyva“ lėšomis gautos paskolos leis SVV gauti būtinų investicijų apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti ir taip tęsti veiklą išvengiant bankroto.

 1. Informacija paskolų gavėjams (SVV)
 • Maksimalus paskolos dydis vienam paskolos gavėjui yra neribojamas.
 • Iš priemonės „Alternatyva“ lėšų vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų paskolos sumos.
 • Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
 • Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau ne ilgesniam už leistiną ilgiausią 2 metų laikotarpį.
 • Paskolos SVV teikiamos rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant finansų tarpininko nustatytą palūkanų normą.
 1. Priemonės “Alternatyva” finansavimo sąlygos
 • Finansų tarpininkai atrinks priemonės „Alternatyva“ sąlygas atitinkančius SVV paskolos gavėjus, kurie būtų finansuojami priemonės „Alternatyva“ lėšomis.
 • Tinkamomis bus laikomos tokios paskolos, kurios skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.
 • Iki 2020 m. gruodžio 1 d. priemonės „Alternatyva“ lėšomis gali būti finansuojamas ir suteiktų paskolų perfinansavimas, jeigu esamiems paskolų gavėjams keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar atidedamas paskolos įmokų grąžinimas.
 • Priemonei „Alternatyva“ įgyvendinti skiriama 50 mln. eurų.
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai gali kreiptis į „Noviti finance“.
 1. Informacija finansų tarpininkams
 • Finansų tarpininkų skaičius yra neribojamas.
 • Finansų tarpininkais gali būti Lietuvoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės, išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones.
 • Finansų tarpininkų pagrindinę veiklos dalį turi sudaryti tokios finansinės paslaugos, kaip skolinimas juridiniams ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, faktoringo paslaugos, finansinė nuoma (lizingas).
 • Finansų tarpininkais gali būti kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys lėšas paskolos formomis. Jų valdymas gali būti perduotas valdymo įmonėms. Valdymo įmonės taip pat gali būti finansų tarpininkais.
 • Priemonėje ketinantys dalyvauti finansų tarpininkai turi kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kuri su priemonės sąlygas atitinkančiais finansų tarpininkais sudarys sutartis.
 • Sutartys su finansų tarpininkais galės būti sudaromos viso priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo metu, kol panaudojamos visos priemonei „Alternatyva“ skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos.

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020