Kviečiame susipažinti su nauja priemone „Portfelinės garantijos paskoloms 2”

Nauja priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2” palengvins su lėšų trūkumu susidūrusiam verslui gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių forma. Priemonė taip pat suteiks galimybę performinti jau esamų negarantuotų investicinių paskolų (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinių paskolų (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) grąžinimo grafikus.

Priemonę įgyvendina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuri atrinks finansų tarpininkus ir kurie suformuos portfelius iš verslo rizikingų paskolų.

Kokioms įmonėms bus skirta ši priemonė?

Priemone galės pasinaudoti tiek Lietuvoje veikiantis smulkusis ir vidutinis verslas, tiek ir didelės šalies įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų: apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., nebepakanka lėšų įsipareigojimams dengti ir pasižymi kritiniu likvidumu.

Kaip veiks priemonė?

Priemonė pagrįsta garantavimo principu, kurį įgyvendindamas kiekvienas priemonės valdytojas (atrinkti finansų tarpininkai) suformuos portfelį iš paskolų. Kiekviena į portfelį įtraukta paskola bus garantuojama 80 proc. garantijos dydžiu.

Kokia maksimali paskolos suma vienam gavėjui?

  • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus, arba
  • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba
  • Paskolos suma gali būti ir didesnė, jei atitinkamą jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais ir yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms.
  • Bet kokiu atveju paskolos suma negali viršyti 5 mln. Eur.

Kokios finansavimo sąlygos?

Paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Į portfelius paskolos galės būti traukiamos ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 11 rugpjūčio, 2020