Naujienos / pranešimai

Pasikeitė Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Skuodo rajono savivaldybėje taisyklės

2024 m. ankstyvosios pagalbos paslaugas asmenims, turintiems akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams teikiančios asociacijos

Savivaldybės teritorijoje veikiančios organizacijos, vienijančios asmenis su negalia

Kreipiantis dėl negalios ar dalyvumo lygio nustatymo bei individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo yra reikalingas gydytojo siuntimas

Techninės pagalbos priemonių centras: informacija

 

 

Paskelbta: 28 birželio, 2024 | Atnaujinta: 28 birželio, 2024