Kreipiantis dėl negalios ar dalyvumo lygio nustatymo bei individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo yra reikalingas gydytojo siuntimas

Paskelbta 28 birželio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

Kreipiantis į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą dėl negalios ar dalyvumo lygio nustatymo bei individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, reikalingas gydytojo siuntimas

Kokiu tikslu gydantis gydytojas siunčia asmenį į Agentūrą?

Gydantis gydytojas siunčia asmenį į Agentūrą neįgalumo lygiui, dalyvumo lygiui ar individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiui nustatyti.

Kas ir kada gali rengti siuntimą?

Gydantis gydytojas rengia siuntimą, kai asmens sveikatos būklė atitinka bent vieną iš Bazinio dalyvumo nustatymo kriterijų ir yra panaudotos visos gydymo ir medicinos priemonės, šiais atvejais:

 • kreipiantis pirmą kartą dėl neįgalumo lygio, dalyvumo lygio ir/ar individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo;
 • pasikeitus Jūsų sveikatos būklei;
 • pasikeitus dalyvumo lygio priežasčiai;
 • baigiantis arba pasibaigus negalios nustatymo terminui, jei per nustatytą laiką nesikreipėte į Agentūrą.

Kokie gali būti siuntimai į Agentūrą?

 • Elektroninis gydytojo parengtas siuntimas E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“,  pateikiamas per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), kartu su klinikiniais elektroniniais dokumentais: E003 „Stacionaro epikrize“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymu“;
 • Popierinis nustatytos formos siuntimas.

Kaip pateikiami siuntimai?

 • Per ESPBI IS sistemą;
 •  Apsilankymo metu, jei nėra galimybės pateikti dokumentų per ESPBI IS, gydytojas pateiks juos tiesiogiai asmeniui arba Agentūrai elektroninių ryšių priemonėmis;

Gydytojas jus informuos apie poreikį su prašymu kreiptis į Agentūrą.

Specialūs atvejai:

 • Jei gydytojas nustatys, kad Jūsų sveikatos būklė nuo paskutinio negalios vertinimo nepasikeitė, papildomų tyrimų atlikti nereikės, tačiau gydytojas parengs naują siuntimą;
 • Jei siuntimą pildo stacionaro gydytojas, jis gali kreiptis į šeimos gydytoją dėl papildomos informacijos.

Siuntimo ir kitų klinikinių dokumentų galiojimo terminas:

Per 60 darbo dienų nuo siuntimo ir kitų dokumentų parengimo turite kreiptis į Agentūrą su prašymu  nustatyti negalią. Jei to nepadarysite, siuntimas, kiti klinikiniai dokumentai turės būti rengiami iš naujo.

Kaip pateikti prašymą nustatyti negalią?

 • atvykus į Agentūrą;
 • paštu arba per kurjerį;
 • elektroninių ryšių priemonėmis:
 • elektroniniu paštu;
 • per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo sistemą.

Jei turite papildomų klausimų, raginame pasitarti su Jus gydančiu gydytoju arba su Agentūros konsultantais: +37052303060.