Šildymo išlaidų kompensacija

2022-08-16

Kompensacijos – būsto šildymo išlaidos bei kitas kuras , išlaidos geriamajam vandeniui bei išlaidos  karštam vandeniui

Siekiant palengvinti būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės http://www.spis.lt/ rasite:

 • supaprastintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formą, kurią užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas kur skaitmeninės kopijos laikytinos patvirtintos).

Sąlygos siekiant gauti būsto šildymo išlaidų, kito kuro,  išlaidų geriamajam vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui kompensacijas:

 • bendrai gyvenančių asmenų / asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 • kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų;
 • įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų /asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

 • būsto šildymo išlaidos, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP bendrai gyvenantiems asmenims / asmeniui dydžio;
 • geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų;
 • karšto vandens, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų.
 • Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Kompensacijų dydis:

 • išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
 • išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 • išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Kur kreiptis dėl kompensacijų?

 • Dėl kompensacijų reikia kreiptis Skuodo miesto gyventojai į Socialinės paramos skyrių 102 kab. (Vilniaus 13, Skuodas), o Skuodo rajono gyventojai į savo seniūniją .

Reikalingi pateikti dokumentai kompensacijai gauti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
 • Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
 • Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Teisės į kredito, paimto daugiabučiam namo atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymas tiesiogiai susietas su asmens teise į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

 Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus 13, 102 ir 105 kab., Skuodas

Vardas, pavardėPareigosKabinetasTelefonasElektroninis paštas
Audronė PargaliauskienėVedėjos pavaduotoja105(8440) 44421audrone.pargaliauskiene@skuodas.lt
Vilma SimutienėVyriausioji specialistė102(8440) 45579vilma.simutiene@skuodas.lt
Indrė StasiulienėVyriausioji specialistė102(8440) 45580indre.stasiuliene@skuodas.lt
Laura LaivienėSocialinio darbo organizatorėAleksandrijos seniūnija(8440) 76394laura.laiviene@skuodas.lt
Sonata MikuckienėSocialinio darbo organizatorėBarstyčių seniūnija(8440) 53409sonatamiku@gmail.com
Janina JasmontienėSocialinio darbo organizatorėYlakių seniūnija(8440) 57131janaylakiai@gmail.com
Alma GrigienėSocialinio darbo organizatorėLenkimų seniūnija(8440) 73575almagrig@gmail.com
Rasa EreminienėSocialinio darbo organizatorėMosėdžio seniūnija(8440) 76268rasa.ereminiene@skuodas.lt
Rima MilinskienėSocialinio darbo organizatorėNotėnų seniūnija(8440) 59874rima.milinskiene@skuodas.lt
Judita GiedrienėSocialinio darbo organizatorėSkuodo seniūnija(8440) 47483juditagi@gmail.com
Liuda PaulauskaitėSocialinio darbo organizatorėŠačių seniūnija(8440) 46623liuda.paulauskaite@skuodas.lt

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 17 rugpjūčio, 2022