Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

Prevencinės socialinės paslaugos – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

Suinteresuoti asmenys dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo asmeniui (šeimai) kreipiasi į Bendruomeninius šeimos namus, teikiančius prevencines socialines paslaugas ir pateikia laisvos formos raštą (paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis), nurodydami asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma), jeigu kreipiamasi dėl asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių interesų, nurodo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats.

Skuodo krašto bendruomenė nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Skuodo krašto bendruomenė kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti prevencines, kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis:

Į Skuodo krašto bendruomenę, kuri vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas

Dariaus ir Girėno g. 48/Algirdo g. 13, Skuodas
El. paštas [email protected]
Tel. +370 694 44 234
www.skuodokrastas.lt

Į Skuodo atvirą jaunimo centrą, dirbantį su jaunimu

Cvirkos g. 9, Skuodas
El. paštas [email protected]
Tel.: (8 440) 52 700, +370 606 16 420
www.facebook.com/SkuodoAJC

Paskelbta: 29 rugsėjo, 2023 | Atnaujinta: 29 rugsėjo, 2023