Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė

2022 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-854 „Dėl 2022 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2022 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas pakeistas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymu Nr. A1-110

Eil. Nr.Daugiabučio gyvenamojo namo adresasDaugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojasNumatomas patikrinimo terminasTikrinimo pagrindas/PastabosTikrinimo būsena
1.Vilniaus g. 44, SkuodasAdministratorė Aurelija PetrauskienėI-II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1- 854Patikrinimas baigtas.

2022-05-17 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-1.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos ir surašytas nutarimas dėl administracinio nusižengimo.

Kontrolė baigta.

2.Šatrijos g. 34, SkuodasAdministratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

I-II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854Patikrinimas baigtas.

2022-06-30 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-2.

Kontrolė baigta.

3.Dariaus ir Girėno g. 31, SkuodasĮgaliotas asmuo Arūnas NarvydasII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854

Gauta informacija apie savininkų sprendimą  nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą, Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2022-02-03 įsakymu Nr. A1-110

4.Algirdo g. 2, SkuodasAdministratorė Aurelija PetrauskienėII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
5.Vaižganto g. 8, SkuodasAdministratorė Aldona KažienėII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
6.Algirdo g. 19, SkuodasĮgaliotas asmuo Kazimiera AndriuškienėIII-IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
7.Dariaus ir Girėno g. 33A, SkuodasAdministratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

III-IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
8.Vilniaus g. 24, SkuodasAdministratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. A1-110

Svarbiausias tikrinimo tikslas – siekti, kad valdytojai užtikrintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų tinkamą būklę, laikytųsi teisės aktų reikalavimų kaupiant lėšas ir jas naudojant, teisingai parengtų ir patvirtintų privalomai sudaromus dokumentus ir apie savo veiklą tinkamai informuotų patalpų savininkus ir kt.

Informuojame, kad prieš tikrinimą kiekvienas valdytojas bus informuojamas atskiru pranešimu.

2021 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-888 „Dėl 2021 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2021 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-169;

2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-450;

2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A1-567

Eil. Nr.Daugiabučio gyvenamojo namo adresasDaugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 

Numatomas patikrinimo terminasTikrinimo pagrindas/PastabosTikrinimo būsena
1.Mosėdžio g. 13, SkuodasAdministratorė Aurelija Petrauskienė

 

I–II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888Patikrinimas baigtas.

2021-04-09 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-3

Kontrolė baigta.

2.Vilniaus g. 38, SkuodasĮgaliotas asmuo Janina Ramanauskienė

 

I–II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888Patikrinimas baigtas.

2021-03-10 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-2

Kontrolė baigta.

3. Vytauto g. 5, SkuodasĮgaliotas asmuo Vita Lukšienė

 

II–III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gautas 2021-02-09 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-03-17 įsakymu Nr. A1-169

4.Apuolės g. 6, SkuodasAdministratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

 

II–III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888Patikrinimas baigtas.

2021-06-14 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-4

Kontrolė baigta.

5.Šatrijos g. 6, SkuodasĮgaliotas asmuo Jurgita Daugintienė

 

II–III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą – bendrojo naudojimo objektų administratorių. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-08-26 įsakymu Nr. A1-567

6.J. Chodkevičiaus g. 17, SkuodasĮgaliotas asmuo Ramutė Paušienė

 

III–IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gautas 2021-11-22 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą – bendrojo naudojimo objektų administratorių. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama.

7.Mosėdžio g. 13A, SkuodasAdministratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

 

III–IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888Patikrinimas baigtas. 2021-12-31 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-7

Kontrolė baigta.

8.Šaulių g. 19, SkuodasĮgaliotas asmuo Vaclovas UrbutisII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymas Nr. A1-169

Gautas 2021-07-02 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-07-05 įsakymu Nr. A1-450

9.Vilniaus g. 11, SkuodasĮgaliotas asmuo Liuda GėrikienėII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-05 Nr. A1-450Patikrinimas baigtas.

2021-08-24 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-5

Kontrolė baigta.

10.Vilniaus g. 15, SkuodasĮgaliotas asmuo Aurelija PetrauskienėII-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-26 Nr. A1-567

 

Patikrinimas baigtas.

2021-11-26 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-6

Kontrolė baigta.

 

2020 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-36 „Dėl 2020 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2020 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

2020 m. gegužės 29 d. Nr. A1-390;

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-631;

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-960.

Eil. Nr.Daugiabučio gyvenamojo namo adresasTikrinamas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 

Numatomas kompleksinio patikrinimo terminasTikrinimo pagrindas/PastabosTikrinimo būsena
1.Šatrijos g. 31, SkuodasĮgaliotas asmuo Danutė Einikienė

 

I-II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36Patikrinimas baigtas.

2020-05-20 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-257.

Kontrolė baigta.

2.Vytauto g. 13, SkuodasAdministratorė Aldona Kažienė

 

I-II ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36Patikrinimas baigtas.

2020-04-23 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-223.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

3.Gedimino g. 7, SkuodasAdministratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36Patikrinimas baigtas.

2020-06-17 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-313.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

4.Dariaus ir Girėno g. 33, SkuodasAdministratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36Patikrinimas baigtas.

2020-10-07 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-607.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

5.Dariaus ir Girėno g. 4, SkuodasĮgaliotas asmuo

Diana Donielienė

II-III ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36Patikrinimas baigtas.

2020-08-26 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-537.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

6.Gedimino g. 3, SkuodasĮgaliotas asmuo

Edita Rimkienė

III-IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36.

2020-05-25 gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Jungtinės veiklos sutartis dėl įgalioto asmens nutraukta. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-05-29 įsakymu Nr. A1-390.

7.Mokyklos g. 8, SkuodasĮgaliotas asmuo

Sigita Liekienė

III-IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36

2020-07-28 gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Jungtinės veiklos sutartis dėl įgalioto asmens nutraukta. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-08-25 įsakymu Nr. A1-631.

8.Algirdo g. 17, SkuodasĮgaliotas asmuo

Ilona Dirkstienė

III- IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas Nr. A1-390Patikrinimas baigtas.

2021-01-25 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-1

Valdytojui pateiktos rekomendacijos ir surašytas nutarimas dėl administracinio nusižengimo.

Kontrolė baigta.

9.Šaulių g. 9, SkuodasĮgaliotas asmuo

Gintaras Būda

III-IV ketv.Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-25 įsakymas Nr. A1-631

2020-12-14 gauta informacija apie pasikeitusį įgaliotą asmenį. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-12-29 įsakymu Nr. A1-960.

2019 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733 „Dėl 2019 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2019 metų tikrinamų daugiabučių namų sąrašas. Kompleksiniam patikrinimui atrinkti šie daugiabučiai namai:

PATVIRTINTA Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733

SĄRAŠAS PAPILDYTAS Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-786

2019 METŲ TIKRINAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.Atrinkto daugiabučio gyvenamojo namo adresasDaugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojasPlaninio patikrinimo terminasNeplaninio patikrinimo terminasTikrinimo pagrindasPatikros būsena/Pastabos
1.Algirdo g. 21, SkuodasUAB „Skuodo šiluma“IV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Patikrinimas baigtas.

2020-01-10 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-14.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

2.Birutės g. 10, SkuodasUAB „Skuodo šiluma“IV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Patikrinimas baigtas.

2020-01-07 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-6.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

3.Dariaus ir Girėno g. 33, SkuodasUAB „Skuodo šiluma“IV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
4.J. Chodkevičiaus g. 13, SkuodasAurelija PetrauskienėIV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Patikrinimas baigtas.

2020-01-13 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-17.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

5.Gedimino g. 5, SkuodasĮgaliotas asmuo Adelė SkripkauskienėIV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-12. Patikrinimas nebus atliekamas.
6.Gedimino g. 7, SkuodasUAB „Skuodo šiluma“IV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
7.Vytauto g. 13, SkuodasAldona KažienėIV ketv.2019 -10-15 Nr. A1-733Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
8.Algirdo g. 4, SkuodasĮgaliotas asmuo Gintautas Budžys2019 m. lapkričio – gruodžio mėn.2019 -11-07 Nr. A1-786Neplaninis patikrinimas nutrauktas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-11.

 

Paskelbta: 17 sausio, 2020 | Atnaujinta: 9 rugpjūčio, 2022