Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė

2022 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-854 „Dėl 2022 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2022 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas pakeistas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymu Nr. A1-110

Eil. Nr. Daugiabučio gyvenamojo namo adresas Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas Numatomas patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas/Pastabos Tikrinimo būsena
1. Vilniaus g. 44, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskienė I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1- 854 Patikrinimas baigtas.

2022-05-17 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-1.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos ir surašytas nutarimas dėl administracinio nusižengimo.

Kontrolė baigta.

2. Šatrijos g. 34, Skuodas Administratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854 Patikrinimas baigtas.

2022-06-30 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-2.

Kontrolė baigta.

3. Dariaus ir Girėno g. 31, Skuodas Įgaliotas asmuo Arūnas Narvydas II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854

Gauta informacija apie savininkų sprendimą  nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą, Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2022-02-03 įsakymu Nr. A1-110

4. Algirdo g. 2, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskienė II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
5. Vaižganto g. 8, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
6. Algirdo g. 19, Skuodas Įgaliotas asmuo Kazimiera Andriuškienė III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
7. Dariaus ir Girėno g. 33A, Skuodas Administratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. A1-854
8. Vilniaus g. 24, Skuodas Administratorius UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. A1-110

Svarbiausias tikrinimo tikslas – siekti, kad valdytojai užtikrintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų tinkamą būklę, laikytųsi teisės aktų reikalavimų kaupiant lėšas ir jas naudojant, teisingai parengtų ir patvirtintų privalomai sudaromus dokumentus ir apie savo veiklą tinkamai informuotų patalpų savininkus ir kt.

Informuojame, kad prieš tikrinimą kiekvienas valdytojas bus informuojamas atskiru pranešimu.

2021 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-888 „Dėl 2021 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2021 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-169;

2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-450;

2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A1-567

Eil. Nr. Daugiabučio gyvenamojo namo adresas Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 

Numatomas patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas/Pastabos Tikrinimo būsena
1. Mosėdžio g. 13, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskienė

 

I–II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888 Patikrinimas baigtas.

2021-04-09 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-3

Kontrolė baigta.

2. Vilniaus g. 38, Skuodas Įgaliotas asmuo Janina Ramanauskienė

 

I–II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888 Patikrinimas baigtas.

2021-03-10 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-2

Kontrolė baigta.

3.  Vytauto g. 5, Skuodas Įgaliotas asmuo Vita Lukšienė

 

II–III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gautas 2021-02-09 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-03-17 įsakymu Nr. A1-169

4. Apuolės g. 6, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

 

II–III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888 Patikrinimas baigtas.

2021-06-14 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-4

Kontrolė baigta.

5. Šatrijos g. 6, Skuodas Įgaliotas asmuo Jurgita Daugintienė

 

II–III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą – bendrojo naudojimo objektų administratorių. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-08-26 įsakymu Nr. A1-567

6. J. Chodkevičiaus g. 17, Skuodas Įgaliotas asmuo Ramutė Paušienė

 

III–IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888

Gautas 2021-11-22 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą – bendrojo naudojimo objektų administratorių. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama.

7. Mosėdžio g. 13A, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

 

III–IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-01 įsakymas Nr. A1-888 Patikrinimas baigtas. 2021-12-31 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-7

Kontrolė baigta.

8. Šaulių g. 19, Skuodas Įgaliotas asmuo Vaclovas Urbutis II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymas Nr. A1-169

Gautas 2021-07-02 raštas dėl savininkų sprendimo nutraukti jungtinės veiklos sutartį ir pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Iš sąrašo išbraukta 2021-07-05 įsakymu Nr. A1-450

9. Vilniaus g. 11, Skuodas Įgaliotas asmuo Liuda Gėrikienė II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-05 Nr. A1-450 Patikrinimas baigtas.

2021-08-24 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-5

Kontrolė baigta.

10. Vilniaus g. 15, Skuodas Įgaliotas asmuo Aurelija Petrauskienė II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-26 Nr. A1-567

 

Patikrinimas baigtas.

2021-11-26 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-6

Kontrolė baigta.

 

2020 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-36 „Dėl 2020 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2020 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

2020 m. gegužės 29 d. Nr. A1-390;

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-631;

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-960.

Eil. Nr. Daugiabučio gyvenamojo namo adresas Tikrinamas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 

Numatomas kompleksinio patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas/Pastabos Tikrinimo būsena
1. Šatrijos g. 31, Skuodas Įgaliotas asmuo Danutė Einikienė

 

I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-05-20 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-257.

Kontrolė baigta.

2. Vytauto g. 13, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė

 

I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-04-23 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-223.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

3. Gedimino g. 7, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-06-17 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-313.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

4. Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-10-07 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-607.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

5. Dariaus ir Girėno g. 4, Skuodas Įgaliotas asmuo

Diana Donielienė

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-08-26 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-537.

Valdytojui pateiktos rekomendacijos.

Kontrolė baigta.

6. Gedimino g. 3, Skuodas Įgaliotas asmuo

Edita Rimkienė

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36.

2020-05-25 gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Jungtinės veiklos sutartis dėl įgalioto asmens nutraukta. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-05-29 įsakymu Nr. A1-390.

7. Mokyklos g. 8, Skuodas Įgaliotas asmuo

Sigita Liekienė

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36

2020-07-28 gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Jungtinės veiklos sutartis dėl įgalioto asmens nutraukta. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-08-25 įsakymu Nr. A1-631.

8. Algirdo g. 17, Skuodas Įgaliotas asmuo

Ilona Dirkstienė

III- IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas Nr. A1-390 Patikrinimas baigtas.

2021-01-25 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ7-1

Valdytojui pateiktos rekomendacijos ir surašytas nutarimas dėl administracinio nusižengimo.

Kontrolė baigta.

9. Šaulių g. 9, Skuodas Įgaliotas asmuo

Gintaras Būda

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-25 įsakymas Nr. A1-631

2020-12-14 gauta informacija apie pasikeitusį įgaliotą asmenį. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama. Išbraukta 2020-12-29 įsakymu Nr. A1-960.

2019 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733 „Dėl 2019 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2019 metų tikrinamų daugiabučių namų sąrašas. Kompleksiniam patikrinimui atrinkti šie daugiabučiai namai:

PATVIRTINTA Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733

SĄRAŠAS PAPILDYTAS Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-786

2019 METŲ TIKRINAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Atrinkto daugiabučio gyvenamojo namo adresas Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas Planinio patikrinimo terminas Neplaninio patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas Patikros būsena/Pastabos
1. Algirdo g. 21, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-10 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-14.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

2. Birutės g. 10, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-07 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-6.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

3. Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
4. J. Chodkevičiaus g. 13, Skuodas Aurelija Petrauskienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-13 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-17.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

5. Gedimino g. 5, Skuodas Įgaliotas asmuo Adelė Skripkauskienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-12. Patikrinimas nebus atliekamas.
6. Gedimino g. 7, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
7. Vytauto g. 13, Skuodas Aldona Kažienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
8. Algirdo g. 4, Skuodas Įgaliotas asmuo Gintautas Budžys 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. 2019 -11-07 Nr. A1-786 Neplaninis patikrinimas nutrauktas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-11.

 

Paskelbta: 17 sausio, 2020 | Atnaujinta: 9 rugpjūčio, 2022