Paramos gavėjus iš verslumo iniciatyvų skatinimo fondo 2022 m. ataskaita

VERSLO SRITIS

Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programoje 2022 m. buvo skirta 56 500 Eur. Tai lėšos skirtos verslo išlaidų daliniam kompensavimui, verslo renginių organizavimui ir jaunimo verslumo gebėjimų ugdymui.

Galimybe kompensuoti išlaidas pasinaudojo 15 juridinių r fizinių asmenų. Populiariausios išlaidų rūšys buvo įsigytos įrangos ir rinkodaros išlaidų kompensavimas. Išsamesnė informacija lentelėje.

 Priemonės  Skirta suma, Eur  Paramos gavėjų skaičius
Įrangos įsigijimas 21 031,33 MB „Syvas“, J. Levinskienė, M. Bučmytė, MB „Airventas“, L. Baguckienė, MB

„2 meistrai“, MB „Tapo statyba“, D. Ringis, V. Jurčius, D. Narvilienė

Rinkodara 2 160,58 MB „Syvas“, UAB „Ratalė“, MB „Airventas“, L. Baguckienė, asociacija „Šuolis tolyn“
Įrangos nuoma 1 000,00 UAB „Pas Nerijų“
Patalpų nuoma 797,00 M. Bučmytė
Projektų bendrasis finansavimas 2 000,00 R. Varapnickis
 Iš viso  26 988,91

2022 m. buvo planuota skirti lėšų kelių verslų bendrai tvarkos infrastuktūros išlaidoms kompensuoti. Buvo gautas vienas prašymas, tačiau nespėjus infrastruktūros tvarkymo darbų padaryti iki metų pabaigos, lėšos liko nepanaudotos.

Didelės sėkmės susilaukė verslo konferencija „Skuodas – geriausia vieta investicijoms visoje ES“, vykusi rugsėjo mėn. Konferencijos metu buvo kalbama apie investicinės aplinkos Skuodo rajone gerinimą, apie investuotojų pritraukimą ir pagalbą Skuode veikiančiam verslui. Konferencijos metu pranešėjai dalinosi ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis įžvalgomis.

Lapkričio mėn. įvyko verslo nominacijų renginys, taip pat sulaikęs verslo atstovų ir visuomenės susidomėjimo. Verslai buvo nominuoti 5 nominacijose –  gamtai draugiškas verslas, Socialiai atsakingas verslas, Grįžtu namo, Šeimos verslas ir Metų atradimas.

Jau antrus metus rengiamos verslo popietės su meru. 2022 m. įvyko 5 tokios popietės. Popiečių metu aptarimai verslui aktualūs klausimai, bendromis savivaldybės ir verslo jėgomis bandoma rasti sprendimus. Popietėse svečių teisėmis dalyvavo Lietuvos pramonininkų konferencijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų atstovai, Lietuvos inovacijų centro ES paramos departamento direktorius Artūras Jokubavičius, Žemaitijos saugomų teritorijų direktorius ir administracijos atstovai, Nacionalinės žemės tarnybos atstovai. Popiečių metu aptarimai verslui aktualūs klausimai, bendromis savivaldybės ir verslo jėgomis bandoma rasti sprendimus. 2022 m. daug dėmesio skirta atsinaujinančių energijos šaltinių verslo įmonėse diegimo klausimams, komunalinių atliekų tvarkymui, verslo aplinkos gerinimo, ES investicijų panaudojimo klausimais ir pan. Išvažiuojamojo posėdžio į Mosėdžio verslo įmones metu buvo akcentuota problema, kad pramoninė zona patenka į Salantų regioninio parko teritoriją ir dėl to verslui kyla daug problemų. Ieškant problemų sprendimo, Parengtas prašymas LR aplinkos ministerijai dėl Mosėdžio pramoninės zonos teritorijos išėmimo iš Salantų regioninio parko teritorijos, nuspręsta koreguoti Mosėdžio miestelio bendrąjį planą ir pan.

Popiečių metu verslininkams buvo pristatyti Skuodo rajono savivaldybės strateginių dokumentų projektai, išklausytos jų nuomonės ir pastabos.

Popiečių metu sudarytos galimybės verslo atstovams susitikti ir bendrauti, tarpusavyje dalintis problemomis ir aptarti iššūkius. 2022 m. verslininkų asociacija veiklos nevykdė, todėl administracijai teko ir verslininkų subūrimo ir aktyvinimo funkcija.

Sukurta verslo ir savarankiškai dirbančių asmenų kontaktų duomenų bazė ir naujausia verslui aktuali informacija perduodama operatyviai visiems verslo atstovams. Tai labai palengvino komunikaciją ir operatyvų informacijos perdavimą.

 

Paskelbta: 3 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 4 rugpjūčio, 2023