Priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“

Nuo 1 iki 9 darbuotojų turinčioms Lietuvos įmonėms (mikroįmonėms) skirta finansinė priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“ padės sušvelninti COVID-19 sukeltas neigiamas pasekmes ir leis užtikrinti mikroįmonių likvidumą. Pagal šią priemonę mikroįmonės pretenduos į negrąžinamas subsidijas, kurias galės panaudoti apyvartinėms lėšoms.

Priemonės įgyvendinimą administruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, priemonę įgyvendina Valstybinė mokesčių inspekcija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Mokėjimus vykdys Finansų ministerijai pavaldus Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Priemonei įgyvendinti skirta iki 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Kokia subsidija bus teikiama Lietuvos mikroįmonėms?

 • Subsidiją pagal pareiškėjo 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) apskaičiuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
 • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, skiriama minimali 500 eurų subsidija.
 • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidija.
 • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Kaip gauti subsidiją pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“?

Kokia maksimali subsidijų suma pagal sektorius?

 • Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.
 • Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
 • Žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei – 20 tūkst. eurų.
 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei – 30 tūkst. eurų.

VMI vertinimo kriterijai:

 • ar pareiškėjas yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną pas pareiškėją dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • ar pareiškėjas yra nukentėjusi nuo koronoviruso (COVID-19) įmonė;
 • ar pareiškėjas 2019 metais yra sumokėjęs GPM į valstybės ir savivaldybės biudžetus;
 • ar pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančio reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančio atskyrime, likviduojamos įmonės statuso;

Kada ir kaip pervedami pinigai?

Pinigai pervedami per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo į paraiškoje nurodytą sąskai

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020