Skuodo rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo darbų vykdymo pagal gautus pareiškėjų prašymus eiliškumo nustatymo tvarkos aprašas

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Skuodo rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo darbų vykdymo pagal gautus pareiškėjų prašymus eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“,  patvirtintas Skuodo rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimo šalinimo darbų vykdymo pagal gautus pareiškėjų prašymus eiliškumo nustatymo tvarkos aprašas (toliau –Tvarkos aprašas), kuriame nustatyta melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų prašymų teikimo sąlygos dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo, pareiškėjų prašymų vertinimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo darbų vykdymo pagal gautus pareiškėjų prašymus eiliškumo nustatymo.

Susipažinti su Tvarkos aprašu galite paspaudę čia.

Susipažinti su Skuodo rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo prašymų nagrinėjimo komisijos sudėtimi galite paspaudę čia.

Paskelbta: 24 gegužės, 2024 | Atnaujinta: 24 gegužės, 2024