VMI nuo COVID-19 nukentėjusius savarankiškai dirbančius gyventojus kviečia teikti paraiškas subsidijai gauti

VMI kviečia gyventojus, kurie 2020 m. vykdė individualią veiklą, įtrauktą į ribojamų veiklų sąrašą ir negavo vienkartinių negrąžintinų subsidijų veiklos likvidumui palaikyti pagal kvietimą, kuris galiojo iki š. m. rugsėjo 30 d., teikti paraiškas subsidijai gauti.

Paraiškos subsidijai gauti teikimos per VMI “Mano VMI” paskyrą.

Kas gali gauti subsidiją:

  1. 2020 m. vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir / ar verslo liudijimą, įtrauktą į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą:
  2. 2020 m. vykdytos individualios veiklos trukmė atitinka bent vieną iš šių punktų:
  • individualią veiklą pagal pažymą gyventojas buvo įregistravęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba
  • verslo liudijimą (-us) gyventojas buvo įsigijęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 imtinai, arba
  • jeigu gyventojas keitė individualios veiklos formą, tačiau bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė sudaro ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų (nenutrūkstamai ar su pertraukomis) nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai.
  1. Gyventojo 2019 metais gautos apmokestinamosios pajamos iš neindividualios veiklos neviršija 6 660 Eur, o 2020 metais gautos visosapmokestinamosios pajamos neviršija 21 852 Eur.
  2. Gyventojas yra pateikęs pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m. (jei privalo).

Kaip apskaičiuojama subsidija:

Jeigu gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą, subsidija sudarys 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, subsidija sudarys 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jei gyventojas individualią veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, jam bus skirta 100 Eur subsidija.

Jei gyventojas vykdė ir individualią veiklą pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, arba pakeitė vieną veiklos formą į kitą, jam skiriama viena subsidija, kuri gali sudaryti: 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo visų 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, t. y. bus sudedamas pajamų mokestis, apskaičiuotas už abi veiklos vykdymo formas.

Patalpų nuomos išlaidų kompensavimas

Paraiškos bus teikiamos per INVEGA elektroniniu būdu

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. INVEGA priims individualią veiklą vykdančių asmenų prašymus dėl nuomos išlaidų kompensavimo.

Kas gali gauti kompensaciją:

Pareiškėjai, kurių  individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);

Reikalavimai nuomojamos patalpoms:

yra neribotą terminą naudojamo pastato arba jo dalies, turinčio (-ios) priskirtą unikalų numerį, įrašytą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre erdvė (toliau – patalpos);

44.5.2. dėl patalpų yra sudaryta nuomos sutartis ir įregistruota Registrų centre.

Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis vienam pareiškėjui sudaro
70 procentų pastoviųjų išlaidų, patirtų nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., bet ne daugiau kaip 20 000 Eur

Patalpų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti.

Kompensacija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 dienos.

Konsultacijai dėl subsidijos reikėtų kreiptis į VMI, o dėl patalpų nuomos – į INVEGA.

Paskelbta: 23 rugpjūčio, 2021 | Atnaujinta: 23 rugpjūčio, 2021