Parama mirties atveju

 

Nustatomos dvi paramos mirties atveju rūšys:

  • laidojimo pašalpa;
  • parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).

Laidojimo pašalpa

  • Vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžių (440 Eur) laidojimo pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui.
  • Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai vaikas gimsta negyvas.
  • Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Parama palaikams parvežti

  • Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2970 Eur).
  • Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (528 Eur).

* bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)-55 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)-176 Eur

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti socialinės paramos paslaugą:

  • laidojimo pašalpa

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, I a.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Audronė Pargaliauskienė Socialinės paramos skyriaus Vedėjos pavaduotoja 105 (8 440) 44421  [email protected]
Ramunė Dargienė Socialinės paramos skyriaus Vyriausioji specialistė 103 (8 440) 45578 [email protected]

 

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 25 sausio, 2024