Bazinis paslaugų šeimai paketas

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasAprašymasKada turėtų būti pradedama teiktiTeikėjai
1.Atvirasis darbas su jaunimuDarbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, siekiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.Ne vėliau nei per 10 dienų nuo  kreipimosi.Skuodo atviras jaunimo centras, P. Cvirkos g. 9, Skuodas. Tel. (8 440) 52 700
2.Ikimokyklinis ugdymasPaslauga, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų / rūpintojų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo vaiko gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.Nuo prašyme įvardijamos datos, jei nėra objektyvių kliūčių.Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis-darželis, Sedos g. 3, Ylakiai, Skuodo r. Tel. (8 440) 57223
Skuodo lopšelis-darželis Sodų g. 8, Skuodas.

Tel. (8 440) 70161

Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis Mosėdis, Skuodo r.

Tel. (8 440) 76454

 

 

3.InformavimasĮvairių institucijų, įstaigų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama asmenims reikalinga informacija apie socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo pagalbą.Kreipimosi dieną.Skuodo r. sav. Socialinės paramos skyrius teikia informaciją socialinių paslaugų, vaikų globos ir piniginės paramos teikimo klausimais, Vilniaus g. 13, Skuodas. Tel.  (8 440) 455 81
Skuodo r. sav. Socialinių paslaugų šeimai centras teikia informaciją socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos klausimais. Šatrijos g. 3-2, Tel. (8 440) 52262
4.KonsultavimasĮvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.Ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo kreipimosi.Skuodo r. sav. Socialinės paramos skyrius konsultuoja socialinių paslaugų, vaikų globos ir piniginės paramos teikimo klausimais Vilniaus g. 13, Skuodas. Tel. (8 440) 455 81
Skuodo r. sav. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius konsultuoja minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo klausimais. Vilniaus g. 13-112 kab., Skuodas. Tel.    (8 604) 74 513
Skuodo r. sav. Socialinių paslaugų šeimai centras konsultuoja socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos klausimais. Šatrijos g. 3-2, Skuodas. Tel. (8 440) 52262
Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai

Aleksandrija (8 440) 763 94

Barstyčiai (8 440) 534 09

Ylakiai (8 440) 571 31

Lenkimai (8 440) 735 75

Mosėdis (8 440) 762 68

Notėnai (8 440) 598 74

Skuodas (8 440) 474 83

Skuodo miestas (8 440) 739 77

Šatės (8 440) 466 23

5.Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymasSavivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.Ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo kreipimosi.Skuodo r. sav. R. Granausko viešoji biblioteka,  Birutės g. 8, Skuodas. Tel. (8 440) 73 299.

 

6.Neformalusis vaikų švietimasKryptinga švietimo veikla, padedanti tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, įgyti kompetencijų ir tapti aktyviais visuomenės nariais.Per visus mokslo metus.Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Vytauto g.13, Skuodas. Tel . (8 440) 73 251
Skuodo Bartuvos progimnazija, Šatrijos g. 1, Skuodas. Tel. (8 440) 73 271
Skuodo r. Ylakių gimnazija, Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 57 224
Skuodo r. Mosėdžio gimnazija, Salantų g. 5, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 76 233
Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla, Salantų g. 14, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 53 314
Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Liepų g. 9, Aleksandrija, Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 43 622
Bartuvos skyrius Skuodo r. Lenkimų Simono Daukanto mokykla- daugiafunkcinis centras, S. Daukanto g. 55, Lenkimų mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 56 695
Skuodo vaikų lopšelis-darželis, Sodų g. 8, Skuodas. Tel. (8 440) 70 161
Skuodo r. Ylakių vaikų-lopšelis darželis Sedos g. 3., Ylakių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 57 223
Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis, R. Granausko g. 7., Mosėdžio sen., Skuodo r. Tel. (8 440) 76 454
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla, Laisvės g. 69, Skuodas. Tel. (8 440) 73 135
Skuodo meno mokykla, Gedimino g. 4., Skuodas. Tel. (8 440) 73 567.
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, Vytauto g. 10, Skuodas. Tel. (8 440) 52 799

 

7.Nemokama pirminė teisinė pagalbaTeisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas, patarimų dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka teikimas, taikaus ginčo išsprendimo veiksmų atlikimas ir taikos sutarties parengimas.Iš karto arba ne vėliau nei per 5 darbo dienas.Skuodo r. sav. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius, Vilniaus g. 13-221 kab., Skuodas. Tel. (8 440)  45 560

 

8.Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymasPaslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti.Ne vėliau nei 20 darbo dienų nuo kreipimosi, jei grupėje – ne vėliau nei per 10 darbo dienų.Skuodo r. sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5-307c kab., Skuodas. Tel. (8 440) 79 280
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdo individualias konsultacijas šeimai, vaikams, suaugusiems. El. p. erika.berdnikovic@visuomenessveikata.lt, Tel. (8 655) 73 718
Skuodo Bendruomeniniai šeimos namai, vykdo pozityvios tėvystės mokymus, mokymus nėščiosioms. Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas. Tel. (8 694) 44 234
9.Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūraŠeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamos paslaugos, pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra ir pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra.Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą.VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras, apie teikiamas paslaugas galima sužinoti internetiniame puslapyje www.skuodopspc.lt . Šatrijos g. 5, Skuodas. Registratūra (8 440) 73646

 

10.Psichosocialinė pagalbaPagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą.Ne vėliau nei per 20 darbo dienų, skubiais atvejais – tą pačią dieną.UAB Psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras vykdo psichologo, gydytojo psichiatro konsultacijas. Vytauto g. 8, Skuodas. Tel. (8 440) 73 971
Skuodo r. sav. Socialinių paslaugų šeimai centras, Šatrijos g. 3-2, Skuodas. Tel. (8 440) 52262
Skuodo Bendruomeniniai šeimos namai, vykdoma psichosocialinė pagalba, šeimų konsultavimas įvairiais klausimais. Psichologas teikia individualias ir grupines konsultacijas. Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas. Tel. (8 694) 44 234
11.Šeimos mediacijaNeteisminė ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, dalyvaujantys kompleksinių paslaugų šeimai projektų veiklose, padeda šeimai rasti priimtinus sprendimus.Ne vėliau nei per 20 darbo dienų.

___________

12.Švietimo pagalbaMokiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.Kai skiria Vaiko gerovės komisija, Pedagoginė psichologinė tarnyba.Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Vytauto g.13, Skuodas. Tel. (8 440) 73 251
Skuodo Bartuvos progimnazija, Šatrijos g. 1, Skuodas. Tel. (8 440) 73 271
Skuodo r. Ylakių gimnazija, Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 57 224
Skuodo r. Mosėdžio gimnazija, Salantų g. 5, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 76 233
Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla, Salantų g. 14, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 53 314
Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Liepų g. 9, Aleksandrija, Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 43 622
Bartuvos skyrius Skuodo r. Lenkimų Simono Daukanto mokykla- daugiafunkcinis centras, S. Daukanto g. 55, Lenkimų mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 56 695
Skuodo vaikų lopšelis-darželis, Sodų g. 8, Skuodas. Tel. (8 440) 70 161
Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis-darželis Sedos g. 3., Ylakių mstl., Skuodo r. sav. Tel. (8 440) 57 223
Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis, R. Granausko g. 7., Mosėdžio sen., Skuodo r. Tel. (8 440) 76 454
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla, Laisvės g. 69, Skuodas. Tel. (8 440) 73 135
Skuodo r. sav Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5-307c kab., Skuodas. Tel. (8 440) 79 280

 

13.Vaikų dienos socialinė priežiūraDienos socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos nariams vaikų dienos centruose.Ne vėliau nei per 20 darbo dienų.Skuodo r. sav. Socialinių paslaugų šeimai centro vaikų dienos centras, vykdo dienos socialinės priežiūros paslaugą socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.  Šatrijos g. 3-2, Skuodas. Tel. (8 440) 52262
Skuodo Bendruomeniniai šeimos namai, vykdo trumpalaikę vaikų priežiūrą. Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas. Tel. (8 694) 44 234
14.Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacijaSpecialistų komandos teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams).Konsultacija ne vėliau nei per 30 darbo dienų.

___________

Paskelbta: January 27, 2020 | Atnaujinta: January 27, 2020