Kandidatus Skuodo garbės piliečio vardo apdovanojimui gauti galima teikti visus metus

Paskelbta 22 birželio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad kandidatus Skuodo garbės piliečio vardo apdovanojimui gauti galima teikti visus metus. Siūlymus suteikti Skuodo rajono garbės piliečio vardą gali teikti Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, juridiniai ir fiziniai asmenys.

Garbės ženklu apdovanojama už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Skuodo krašto etninę kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjų meną bei kitą kultūros ir šviečiamąją veiklą; Skuodo rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą; respublikinius ir tarptautinius pasiekimus; verslo ir kaimo plėtrą, turizmo vystymą Skuodo rajone; ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje; aktyvią visuomeninę veiklą; didvyrišką poelgį; darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą; bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimą.

Siūlant kandidatą turi būti pateikta informacija:

  • gyvenimo aprašymas;
  • darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas;
  • asmens deklaruojama gyvenamoji vieta;
  • asmens (jei asmuo miręs, jo šeimos narių) rašytinis sutikimas, kad sutinka būti siūlomas garbės piliečio vardui suteikti;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI