Lenkimų seniūnijos teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 30 balandžio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-181 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo  rajono savivaldybėje aprašą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenių) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnijos teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos. Vienas pareiškėjas teikia tik vieną paraišką, paraiškos lydraštyje nurodydamas seniūniją, į kurios lėšas pretenduoja.

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos pristatomos Skuodo rajono savivaldybės administracijai, siunčiamos registruotu laišku, įteikiamos per pašto kurjerį, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, arba pasirašytos, skenuotos siunčiamos el. paštu [email protected]. Siunčiant paraiškas registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos. Paraiškos priimamos nuo 2024 m. balandžio 30 d. iki gegužės 10 d. imtinai.

Informacija teikiama darbo dienomis el.p. [email protected] arba tel.8 604 74 675

Dokumentai:

1 priedas Paraiškos forma

Paraiškos priedas Sąmata

7 priedas Partnerio sutikimas

Paskirstytos_lėšos_seniūnijoms

Skuodo rajono savivaldybės aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“