Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 30 gegužės, 2023 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio – savitarnos automobilių plovyklos, Vytauto g. 22, Skuodas, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Skuodo miesto sen., Skuodas, Vytauto g. 22, sklypo kadastro  Nr. 7550/0005:76 Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas – Savitarnos automobilių plovykla.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kitos paskirties inžinerinis statinys – savitarnos automobilių plovykla (12), nesudėtingas statinys.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Rusnė“, adresas: Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. [email protected], tel. +370 699 34 205, Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450). Projektinių pasiūlymų rengėja Snieguolė Juodaitytė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1773), el. p. [email protected].

Statytojas – UAB „Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r., el. p. [email protected], tel. +370 620 35 685.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. birželio 19 d. UAB „Rusnė“ patalpose, adresas: Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas,  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. +370 699 34 205, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. birželio 19 d. adresu: Miško g. 30-78, Kaunas,  elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems  projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks 2023 m. birželio 19 d. 15 val. nuotoliniu būdu

Viešo susirinkimo nuoroda:

https://zoom.us/j/5854552046

2023-63-PP

2023-63-Vizualizacija

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/