Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 9 vasario, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio – poilsio aikštelės Vytauto g. 69B, Skuodas,  rekonstravimo supaprastintas projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodas, Vytauto g. 69B, sklypo kadastro   Nr. 7550/0005:254, Skuodo k. v.

Statinio pavadinimas – Poilsio aikštelė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.), nesudėtingasis.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – MB „Naujoji gatvė“, el. paštas [email protected], tel. +370 626 31 904. Projektinius pasiūlymus parengęs projekto vadovas – Miroslav Aviženis, el. p. [email protected], tel. +370 626 31 904.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. +370 440 73 932.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2024 m. sausio 26 d., adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 440 73 932, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2024 m. sausio 26 d. MB „Naujoji gatvė“ elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2024 m. sausio 26 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją – https://msteams.link/PAWO

69B-00-PP-3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1-47

Projektiniams pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/