Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 14 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Katilinės Skuodo r. sav., Skuodo sen., Luknių k., Pasienio g. 1, paskirties keitimo (iš gamybos į garažų paskirties pastatą) projektas be statybos darbų.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Skuodo sen., Luknių k., Pasienio g. 1, sklypo kadastro Nr. 7524/0005:54 Luknių k. v.

Statinio pavadinimas (esamas) – Pastatas – Katilinė.

Statinio pavadinimas (būsimas) – Garažas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8), neypatingas.

Būsima statinio pagrindinė paskirtis, kategorija: Garažų paskirties pastatai (7.7), neypatingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Laura Merkelienė, adresas: Taikos pr. 5-13, Klaipėda, el. p. [email protected],  tel. +370 620 40 781.

Statytojas – D. J.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. spalio 2 d. Projektuotojo patalpose, adresas: Taikos pr. 5-13, Klaipėda,  darbo dienomis nuo 9.00  iki 16.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 620 40 781, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. spalio 2 d., adresu: Taikos pr. 5-13, Klaipėda, ir  elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. spalio 2 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda

https://teams.live.com/meet/9443497769955?p=Gc1HONJKaMZBYoQW.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Pasiūlymams pritarta https://www.planuojustatau.lt/