Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus dėl Skuode, Šatrijos g. 3, esančio statinio

Paskelbta 20 birželio, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Paslaugų paskirties pastato, dalinant į du turtinius vienetus, keičiant paskirtį į gyvenamą (įvairių socialinių grupių asmenims) ir kiti inžineriniai statiniai, Šatrijos g. 3, Skuodas, rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Šatrijos g. 3, Skuodas, sklypo kadastro   Nr. 7550/0004:309, Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas – Skalbykla.

Būsimas pavadinimas – Intensyvių krizių įveikimo su apgyvendinimo paslauga centras.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Paslaugų paskirties pastatai (7.4.), neypatingasis.

Būsima statinio naudojimo paskirtis – Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (6.4.), neypatingasis.

Būsimas pavadinimas – Transformatorinė.

Būsima statinio naudojimo paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (3.26).

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „PA Group“, el. paštas [email protected], tel. +370 672 06 149, adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys – architektas Erikas Klinavičius, el. p. [email protected], tel. +370 672 06 149.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2024 m. liepos 8 d. projektuotojo patalpose, adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas, darbo dienomis nuo 9.00  iki 16.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 672 06 149, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2024 m. liepos 8 d. UAB „PA Group“ adresu: Raudondvario pl. 164A, Kaunas, elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2024 m. liepos 8 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją

https://us06web.zoom.us/j/84546378114?pwd=DmvoozO6CxW1p1jt0PA57lrLKP73Sp.1

Meeting ID: 845 4637 8114 Passcode: 782974