Visuomenės informavimas apie numatomą pėsčiųjų ir dviračių tako, apšvietimo sistemos rekonstravimo Laisvės g., Skuodo m., projektavimą

Paskelbta 24 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Laisvės g., Skuodo m., sklypo kadastro Nr. 7550/0003:570.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo statinio (-ių) paskirtis: Kelių (gatvių).

Statinio (-ių) unikalus Nr. 4400-4658-4732.

Statinio pavadinimas – Pėsčiųjų (dviračių) takas su įvažiavimais.

Statinio kategorija – Nesudėtingasis.

Statybos rūšis – Rekonstravimas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovė – Asta Arnauskaitė, adresas: Savanorių pr. 321C, Kauno m., el. p. [email protected], tel. +370 614 43 045.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė, Vilniaus g. 13, Skuodo m, el. p. [email protected], tel. +370 440 73 932.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. lapkričio 8 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodo m., II aukštas, tel. +370 614 43 045, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. lapkričio 8 d. 17.00 val.  raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu. Projekto vadovei Astai Arnauskaitei el. p. [email protected], tel. +370 614 43 045.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešo susirinkimo vieta Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, Skuodas, Vilniaus g. 13.

Galimas viešinimas nuotoliniu būdu. Prisijungimas: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIwMTU2ZWQtODE4Ni00ODE0LTkxZWMtMGI5ODdmZmU2OWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287cf5c6f-2f0e-4bd2-aa48-6d2b14c37c43%22%2c%22Oid%22%3a%22a081c236-1720-4a8b-a892-026b4835a44c%22%7d

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 8 d. 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdine medžiaga

Projektiniams pasiūlymams pritarta – https://www.planuojustatau.lt/