VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Paskelbta 27 sausio, 2023 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas Administracinės paskirties patalpų keitimas į gyvenamosios paskirties patalpą – butą, Gedimino g. 7-2, Skuodo m., projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Gedimino g. 7-2, Skuodas, sklypų kadastro Nr. 7550/0005:109 Skuodo miesto k. v.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Gyvenamosios (6.3), neypatingas statinys.

Patalpos esama paskirtis – administracinė (negyvenamoji patalpa).

Patalpos būsima paskirtis – gyvenamoji (butas). Unikalus Nr. 4400-5069-7042:5522.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Tomas Bagočius, adresas: Dariaus ir Girėno g. 52, Skuodas, el. p. [email protected], tel. +370 698 34 341. Projekto vadovas – Valdemaras Jakštas, tel. +370 695 12 038.

Statytojas – E. J.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. vasario 15 d. projektuotojo Tomo Bagočiaus kontoros patalpose, adresas: Dariaus ir Girėno g. 52, Skuodas, darbo dienomis I–V nuo 14.00 iki 17.00 val., el. p. [email protected], taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. vasario 15 d. 16.00 val. raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu tiesioginėje transliacijoje (Zoom platformoje) projektuotojui Tomui Bagočiui, adresu: Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 52, el. p. [email protected], tel.: +370 698 34 341.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks 2023 m. vasario 15 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Tiesiogine transliacija:

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/82980499707?pwd=d2h2TnZKVHA0NFBZY1pjNWpQOTAydz09 Meeting ID: 829 8049 9707 Passcode: 3QmuH8

Projektiniai pasiūlymai