Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 1 sausio, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinių statinių Šauklių pažintiniame take Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., sklypo kadastro   Nr. 7554/0004:4, Šauklių k. v.

Statinio pavadinimas – Pažintinis takas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kiti inžineriniai statiniai (12), nesudėtingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Miškų ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas – Ekosistemų apsaugos miškų sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – MB „Altitudės“, el. paštas [email protected]. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas asmuo – Aurimas Baužys, el. p. [email protected], tel. +370 612 98 362.

Statytojas – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, įm. kodas 306109002, adresas: Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav., el. p. [email protected], tel. Nr. +370 444 47 415.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. gruodžio 7 d. Projektuotojo patalpose, adresas: Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 612 98 362, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. gruodžio 7 d.   elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. gruodžio 7 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

meet.google.com/iqu-cgkj-kmn

Projektiniai pasiūlymai 1-88

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1-43

Projektiniams pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/