Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 29 sausio, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Pastato – Veršidės (unikalus daikto numeris 4400-2044-1136), esančios Skuodo r. sav., Ylakių sen., Medsėdžių k., Šermukšnių g. 13, rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Ylakių sen., Medsėdžių k., Šermukšnių g. 13, sklypo kadastro   Nr. 7534/0005:308, Nausėdų k. v.

Statinio pavadinimas – Veršidė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18.), neypatingasis.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Žemės ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – MB „Projekto vizijos“, el. paštas [email protected], tel. +370 641 61 881. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas asmuo – V. A., el. p. [email protected], tel. +370 611 54 665.

Statytojas – UAB „Galvijų centras“, įm. kodas 300056646, adresas: Pjaunių g. 4, Kukuiliškės k., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. +370 699 94 808.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2024 m. sausio 4 d. Projektuotojo patalpose, adresas: Kęstučio g. 11, Telšiai, darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 611 54 665, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2024 m. sausio 4 d. MB „Projekto vizijos“ adresu: Kęstučio g. 11, Telšiai, elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2024 m. sausio 8 d. 15 val. Skuodo rajono savivaldybės administraciniame pastate, Vilniaus g. 13, Skuodas, III aukštas, posėdžių salė.

+01 PP-2

Vaizdinė informacija

Projektiniams pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/