Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 12 gruodžio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Mokslo paskirties pastato, Vytauto g. 14, Skuodas, rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodas, Vytauto g. 14, sklypo kadastro   Nr. 7550/0005:219, Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas – Pastatas – Mokykla.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Mokslo (7.11), ypatingasis.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „In Ace“, Projekto vadovas – Jolanta Stefanovič, el. p. [email protected], tel. +370 600 61 119.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 440 73 932.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. lapkričio 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, darbo dienomis nuo 10.00  iki 16.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 440 73 992, el. p. [email protected], taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. lapkričio 14 d.   elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. lapkričio 15 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/88664949807

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1-39

IN2316-01-PP-1

Projektiniams pasiūlymams pritarta:  https://www.planuojustatau.lt