Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 5 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Administracinės paskirties pastato Šaulių g. 7, Skuodo m., kapitalinio remonto, keičiant pastato ir patalpų paskirtį į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių), projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo miesto Šaulių g. 7, žemės sklypo kadastro   Nr. 7550/0003:111, Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas – Administracinės paskirties pastatas.

Būsimas pavadinimas – Globos namai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Administracinės paskirties pastatai (7.2), neypatingasis.

Būsima statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (6.4), ypatingasis.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Projektavimo studija „Archera“, UAB, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai. Projekto vadovas – Egidijus Narmontas, el. p. [email protected],  tel. +370 605 95 977.

Statytojas – VšĮ Skuodo globos namai, įm. k. 191833387, adresas: Gedimino g. 14, Skuodas.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. spalio 24 d. UAB „Archera“ patalpose, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai,  darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 664 40 660, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. spalio 24 d., adresu: Kęstučio g. 11-1, Telšiai, ir  elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. spalio 24 d. 15.30 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

meet.google.com/sht-dywn-tin

Projektiniai pasiūlymai

PP-09-29-3

Pasiūlymams pritarta – https://www.planuojustatau.lt/