Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 17 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas Negyvenamojo mokslo paskirties–darželio atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto ir garažų paskirties pastato rekonstravimo Sodų g. 8, Skuode projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Sodų g. 8, Skuodas, sklypo kadastro Nr. 7550/0004:106 Skuodo miesto k. v.

Statinio pavadinimas: Pastatas–garažas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Garažų (7.7), neypatingas statinys.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Polistatyba“, adresas: Šaltinėlio g. 25, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., el. p. [email protected], tel. +370 600 07 219. Projekto vadovas – Irena Garmuvienė, tel. +370 600 07 219.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. kovo 8 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresas: Vilniaus g. 13, 204 kab., Skuodas, darbo dienomis I–IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15.45 val., taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. kovo 8 d. 17.00 val. elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu tiesioginėje transliacijoje projektuotojui el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. kovo 9 d. 16 val.  nuotoliniu būdu.

Tiesiogine transliacija:

https://meet.google.com/xuo-vdtv-pin

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

„Projektiniams pasiūlymams pritarta“: https://www.planuojustatau.lt