Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 14 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Parduotuvės su sandėliavimo patalpa padalinimo į du turtinius vienetus, atidalintos sandėliavimo patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį – butą, atliekant paprastojo remonto darbus, Vytauto g. 13-35B, Skuodo m., projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodas, Vytauto g. 13-35B, žemės sklypo kadastro   Nr. 7550/0005:451, Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas – Pastatas – Gyvenamas namas su parduotuve.

Patalpos pavadinimas – Turtinis vienetas Nr. 1 – Sandėliavimo patalpa.

Būsimas pavadinimas – Butas.

Patalpos pavadinimas – Turtinis vienetas Nr. 2 – Parduotuvė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai (6.3), neypatingasis.

Patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis – Prekybos (7.3).

Būsima patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis – Turtinis vienetas Nr. 1 – gyvenamoji (6.1), turtinis vienetas Nr. 2 – prekybos (7.3) .

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Tomas Bagočius, adresas: Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas. Projekto vadovas – Valdemaras Jakštas, el. p. [email protected], tel. +370 698 34 341.

Statytojas – O. R. ir R. R.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. lapkričio 3 d. projektuotojo Tomo Bagočiaus patalpose, adresas: Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas,  darbo dienomis nuo 12.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 698 34 341, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. lapkričio 3 d., adresu: Dariaus ir Girėno  g. 50, Skuodas, ir  elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. lapkričio 3 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

FLE Standard Time (UTC+3:00), spustelėję šią nuorodą:            https://go.teamviewer.com/v15/m57428024?s=jF7YqQtgJQEtt51vaL_Z_DIapJvRmhMwNB370tf-YaI=

Susirinkimo ID: m574-280-24 Slaptažodis:X8WGr5Vx

Projektiniai pasiūlymai 1-73

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/