Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 30 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Paslaugų paskirties pastato, keičiant paskirtį į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims), Šatrijos g. 3, Skuodas, kapitalinio remonto projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo m., Šatrijos g. 3, sklypo kadastro Nr. 7550/0004:309 Skuodo m. k. v.

Statinio pavadinimas (esamas) – Skalbykla.

Statinio pavadinimas (būsimas) – Intensyvių krizių įveikimo su apgyvendinimo paslauga centras.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Paslaugų paskirties pastatai (7.4), neypatingas.

Būsima statinio pagrindinė paskirtis, kategorija: Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai (6.4), neypatingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „PA Group“, adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas, el. p. [email protected], tel. +370 672 06 149.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. spalio 5 d. UAB „PA Group“ patalpose, adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 672 06 149, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. spalio 5 d., adresu: Raudondvario pl. 164A, Kaunas, ir elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. spalio 5 d. 16 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą.

Viešo susirinkimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/88677744662?pwd=WENDVU9LczA2M1pQTHNPQ2hiZWptZz09

Passcode: 7haq5p Meeting ID: 886 7774 4662

Projektiniai pasiūlymai

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/