Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 1 gruodžio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas Prekybos paskirties pastato Vytauto g. 65 ir 67A, Skuode, statybos projektas, šaligatvio atkarpos (pėsčiųjų tako) prie Vytauto g. ir įvažiavimo Nr.2(SM-81) iš Vytauto gatvės statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Vytauto g. 65 ir 67A, Skuodas, sklypų kadastro Nr. 7550/0005:436 ir 7550/0005:438 Skuodo miesto k. v.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Prekybos (7.3), Ypatingas statinys.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Šiaulių komprojektas“, adresas: Tilžės g. 170-401, LT-76296 Šiauliai, el. p. [email protected], tel. +370 687 32 750. Projekto vadovas – Vytautas Marcinkus, tel. +370 687 32 750. Architektas – Lukas Miceika, tel. +370 652 29 339, el. p. [email protected].

Statytojas – UAB RIVONA, Savanorių pr. 176B, LT-03154 Vilnius, tel. Nr. (8 5)  233 1181, el. paštas [email protected].

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. gruodžio 22 d. UAB „Šiaulių komprojektas“, adresas: Tilžės g. 170-401, LT-76296 Šiauliai, darbo dienomis I–IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16.00 val., taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt. ir informaciniame stende, kuris įrengtas nuo 2022 m. gruodžio 7 d. ant sklypo ribos Vytauto g. 65, Skuode, ir eksponuojamas iki 2022 m. gruodžio 22 d.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. gruodžio 22 d. 16.00 val.  el. pašto adresais:

Projekto rengėjams – [email protected].

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriui – [email protected].

Užsakovui (statytojui) – [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2022 m. gruodžio 22 d. 16 val.  Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vilniaus g. 13, Skuodas, Posėdžių salėje III aukšte.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniams pasiūlymams pritarta, www.planuojustatau.lt