Informuojame apie parengtą Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. a1-661 „Dėl žemės sklypo Viliotės Užpelkio k., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą

Paskelbta 19 sausio, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo projekto pavadinimas – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl žemės sklypo Viliotės Užpelkio k., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

Planavimo pagrindas – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A1-386 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1–661 „Dėl žemės sklypo Viliotės Užpelkio k., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų“.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2023 m. birželio 1 d. sutartis Nr. R5-333.

Planavimo organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, el. paštas [email protected], tel. +370 440 73 932.

Planavimo iniciatorius – UAB „Solis Spectrum“, į. k. 302761480, direktorius Vaidotas Kaučikas, Lapšių k. 3, LT-19105 Širvintų r. sav., tel. +370 655 34 399.

Detaliojo plano rengėjas – MB „Archipolis“, Lvovo g. 7, Vilnius, el. paštas [email protected], projekto vadovas – Mantas Volbekas, tel. +370 699 31 344.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,2025 ha.

Planavimo tikslas – Nekeičiant žemės sklypo ribų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus, nustatant inžinerinių statinių – vėjo jėgainės – aukštį ir kitus parametrus.

Detaliojo planavimo etapai: Parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Informacija teikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-75-23- 478). Papildomai informaciją teikia planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Viešas svarstymas įvyks 2024 m. vasario 6 d. nuo 16.00 iki 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacija bus įrašoma. Transliacijos nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM5ODY4M2MtZjY2Ni00MmEyLWFlNDYtMDhmNGQyZmNiN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (ir rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Projekto vadovas, architektas Mantas Volbekas