Informuojame apie Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. Įsakymu nr. A1-661 „Dėl žemės sklypo Viliotės Užpelkio k., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą

Paskelbta 12 birželio, 2023 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Planavimo organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorė, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440)  45 557, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Solis spectrum“, direktorius V. K..

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymu Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-201 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės sklypo ribų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus, nustatant inžinerinių statinių – vėjo jėgainės – aukštį ir kitus parametrus.

Susipažinti su priimtų sprendimų dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programos dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt ir Ylakių seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. Nr. (8 440) 45 557 arba el. p. [email protected].

A1-411

A1-386

A1-201