Gautas prašymas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą

Paskelbta 8 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas Viešosios įstaigos Skuodo globos namai 2023-02-02 prašymas, kuris registruotas 2023-02-03 Nr. R3-461, pakeisti Skuodo miesto Šaulių g. 7 esančio žemės sklypo, kadastro Nr. 7550/0003:111, kitos pagrindinės naudojimo paskirties naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-09 iki 2023-02-23 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Prašymas

Įsakymas A1-167