Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 14 rugpjūčio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Lietaus nuotekų nuvedimo linijos įrengimo Mosėdžio miest. Skuodo r. sav. techninis darbo projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Šačių g., Mosėdžio mstl., Skuodo rajono sav., sklypų kadastro Nr. 7527/0007:0412, 7527/0007:0077, 7527/0007:0469.

Statinio pavadinimas (būsimas) – Lietaus nuotekų tinklai.

Būsima statinio pagrindinė paskirtis, kategorija: Nuotekų šalinimo tinklų (9.5), neypatingasis.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Kraujučio įmonė „Aras”, įmonės kodas 152958375, adresas Draugystės g. 7, Akmenės m., el. p. [email protected], tel. +370 650 70 864.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 13-203, Skuodo m., darbo dienomis nuo 8.00  iki 16.00 val., tel. +370 440 73 992, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. adresu Draugystės g. 7, Akmenės m. ar elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. rugpjūčio 30 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/ j/82612610606?pwd=dhCYz6QtVCUZptE47ZNwhqErAbmVaI.1

Meating ID 826 1261 0606.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Pasiūlymams pritarta – https://www.planuojustatau.lt/