Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 28 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio – automobilių stovėjimo aikštelės Šaulių g., Skuode, naujos statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodas, Šaulių g., nesuformuotas valstybinės žemės plotas.

Statinio pavadinimas – Automobilių stovėjimo aikštelė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kiti inžineriniai statiniai (12), nesudėtingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Projektavimo studija „Archera“, UAB, Projekto vadovas – Egidijus Narmontas, el. p. [email protected], tel. +370 605 95 977.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 440 73 932.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. lapkričio 17 d. projektavimo studijos „Archera“, UAB, patalpose, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai, darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 605 95 977, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. lapkričio 17 d.   elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. lapkričio 17 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda: meet.google.com/edo-qamb-tcp

PP 10-06-1

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/