Prašymas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą

Paskelbta 1 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas piliečio K. T. 2023-08-28 prašymas, kuris registruotas 2023-08-28 registracijos Nr. (4.1.33) R3-3350, pakeisti Skuodo rajono Ylakių miestelio Sodų gatvėje esančio žemės sklypo, kadastro Nr. 7516/0007:231 naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-04 iki 2023-09-15 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės merui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Prašymas

Potvarkis