Poveikio aplinkai vertinimo atranka

Paskelbta 25 balandžio, 2024 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas
  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data – 2024-04-19.
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas – Kazimiero Sparnausko IĮ.
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas – Skuodo rajono Pakalniškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas.
  4. PŪV vieta – Pakalniškių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje

https://drive.google.com/file/d/1VLfhTUxZb3TvnqgzheF3Aul6H6ke1rWc/view arba https://aaa.lrv.lt/, skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Klaipėdos apskritis (15).

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 682 92 653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).