2022-09-29

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. rugsėjo 29 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėja Daiva Budrienė.
2. 13.05 T10-181 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-09-29)
3. 13.10 T10-171 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-6 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
4. 13.15 T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
5. 13.20 T10-172 Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
6. 13.25 T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų likvidavimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kita pranešėja Ingrida Petrošienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
7. 13.30 T10-176 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė..
8. 13.35 T10-173 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
9. 13.40 T10-180 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Eglė Bertašienė.
10. 13.45 T10-174 Patikslintas projektas. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-09-16)
11. 13.50 T10-175 Dėl  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016  m. kovo 31 d. sprendimo Nr.  T9-42 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12. 13.55 T10-177 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-135 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų  objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-09-22)
13. Dėl informacijos, pranešimų.
13.1. 14.00 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus Huberto Valbaso 2022-09-20 rašto Nr. VR1-485 „Dėl lėšų, skirtų projektui, grąžinimo“. Pranešėja Daiva Budrienė.

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2022 | Atnaujinta: 29 rugsėjo, 2022