2022-11-24

2022-11-17 Mero potvarkis Nr. M2-41 „Dėl tarybos posėdžio sušaukimo“

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. lapkričio 24 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Petras Pušinskas
2. 13.05 T10-196 Dėl žemės mokesčio 2023 metams tarifų nustatymo.

Alternatyvus projektas. Dėl žemės mokesčio 2023 metams tarifų nustatymo. (Parengtas 2022-11-22).

Nijolė Mackevičienė.

 

3. 13.10 T10-199 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.  (Patikslinta 2022-11-22). Nijolė Mackevičienė
4. 13.15 T10-197 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Birutė Gedrimienė
5. 13.20 T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Birutė Gedrimienė
6. 13.25 T10-208 Dėl  Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų mokesčio už maitinimąsi nustatymo. Birutė Gedrimienė
7. 13.30 T10-200 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Skuodo meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Vygintas Pitrėnas
8. 13.35 T10-201 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. Vygintas Pitrėnas
9. 13.40 T10-202 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo. Vygintas Pitrėnas
10. 13.45 T10-207 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Vygintas Pitrėnas
11. 13.50 T10-209 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo, įgyvendinimo ir rezultatų viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  (Patikslinta 2022-11-17) Vygintas Pitrėnas
12. 13.55 T10-210 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį. Vygintas Pitrėnas
13. 14.00 T10-203 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-22) Rasa Noreikienė.

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę

14. 14.05 T10-204 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo. Rasa Noreikienė.

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę.

15. 14.10 T10-194 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-139 „Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo. Renata Kilijonienė.

Kviesti Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas Danutę Kazlauskienę.

16. 14.15 T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-38 „Dėl kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Renata Kilijonienė.

Kviesti Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Skuodo skyriaus pirmininką Vaclovą Statkų

17. 14.20 T10-205 Dėl Skuodo rajono kultūros centro  meno kolektyvų skaičiaus patvirtinimo.  Inga Jablonskė.

Kviesti Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį.

18. 14.25 T10-206 Dėl Notėnų kapinių statuso pakeitimo. Inga Jablonskė
19. 14.30 Pertrauka
20. 14.35 T10-211 Patikslintas projektas. Dėl žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-23). Edita Jautakienė.

Kviesti seniūnus.

21. 14.40 Informaciniai pranešimai

Paskelbta: 16 gruodžio, 2022 | Atnaujinta: 17 sausio, 2023