2023-09-28

Mero potvarkis „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“ 2023-09-21 Nr. M2-198

2023-09-28 posėdžio darbotvarkės projektas

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. rugsėjo 28 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas, val. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 13.05 T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. 13.10 T10-191 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-6 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-09-25) Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
4. 13.15 T10-192 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorių Joną Grušą, Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį, Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktorių Virginijų Valančių, Skuodo atviro jaunimo centro direktorę Astą Jautakytę – Jankauskę, Skuodo muziejaus vyriausiąją fondų saugotoją, laikinai einančią Skuodo muziejaus direktorės pareigas, Nijolę Radvilienę.

5. 13.20 T10-193 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
6. 13.25 T10-194 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-09-25) Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė

Kviesti Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorių Virginijų Jokšą

7. 13.30 T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
8. 13.35 T10-196 Dėl vidutinės kietojo ar kitokio kuro kainos patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė
9. 13.40 T10-197 Dėl pritarimo Skuodo atviro jaunimo centro dalyvavimui partnerio atrankoje Administracijos vyriausioji specialistė Edita Laivienė
10. 13.45 T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir schemų patvirtinimo“ pakeitimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
11. 13.50 T10-199 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T9-149 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
12. 13.55 T10-200 Dėl Skuodo rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
13. 14.00 T10-189 Dėl valstybės trumpalaikio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
14. 14.05 T10-201 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
15. 14.10 T10-202 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
16. 14.15 T10-203 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
17. 14.20 T10-204 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė
18. 14.25 T10-205 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo Finansinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė

Pertrauka 14.30 – 14.45

19. 14.45 T10-206 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų, gydytojų rezidentų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
20. 14.50 T10-207 Dėl pritarimo projekto „Bendras Europos Sąjungos paveldo turtingumo ir įvairovės dalijimasis Skuodo ir Dienvidkurzemės savivaldybėse“ rengimui ir finansavimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
21. 14.55 Pranešimas „Rekomendacijos merui ir tarybos nariams įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas“ Pranešėja Tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė Jolanta Ažondenienė
22. 15.05 Pažymėjimų išdavimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Būtės visuomeniniams padėjėjams
Informacija, pranešimai
23. UAB „Skuodo vandenys“ veiklos apžvalga Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą
24. Lietuvos savivaldybių asociacija. 2023-09-06 Nr. (14)-SD-651 „Kvietimas į „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų ceremoniją, pridedama
25. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 2023-09-04 Nr. KADV1-44 „Dėl pasiūlymų pateikimo 2024 metų veiklos planui“, pridedama
26. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. 2023-09-13 Nr. S4-82-(5.15E) „Dėl Kelių transporto kodekso 81, 11, 16,171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo, pridedama Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą, Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėją Vygintą Pitrėną

Paskelbta: 13 rugsėjo, 2023 | Atnaujinta: 27 rugsėjo, 2023