2023-06-29

2023-06-29_POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Mero potvarkis 2023-06-23 Nr. M2-105 „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. birželio 29 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
1. 13.05 T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
2. 13.10 T10-143 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T9-16 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. 13.15 T10-116 Dėl žemės mokesčio 2024 metų tarifų nustatymo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
4. 13.20 T10-117 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2024 metų tarifų nustatymo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
5. 13.25 T10-118 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo Tarybos narys Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Pušinskas
6. 13.30 T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo Tarybos posėdžių sekretorė Dalia Sadauskienė
7. 13.35 T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo Tarybos posėdžių sekretorė Dalia Sadauskienė
8. 13.40 T10-144 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo (Patikslinta 2023-06-26) Tarybos narė Etikos komisijos pirmininkė Jolanta Ažondenienė
9. 13.45 T10-121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo Tarybos posėdžių sekretorė Dalia Sadauskienė
10. 13.50 T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo Tarybos posėdžių sekretorė Dalia Sadauskienė
11. 13.55 T10-123 Dėl išmokų 2019–2023 metų kadencijos Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariams atitikties audito atlikimo Tarybos posėdžių sekretorė Dalia Sadauskienė
12. 14.00 T10-146 Patikslintas projektas. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-06-21) Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Pargaliauskienė
13. 14.05 T10-124 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vita Kovienė
14. 14.10 T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo Jaunimo reikalų koordinatorė Edita Laivienė
15. 14.15 T10-126 Patikslintas projektas. Dėl  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl  Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui 2023 metams skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-06-27) Vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
16. 14.20 T10-127 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Patikslinta 2023-06-23 ir 2023-06-27) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas
17. 14.25 T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-145 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Popovienė; Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
Alternatyvus sprendimo projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-145 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Pertrauka 14.30 – 14.45
18. 14.45 T10-145 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-77 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
Alternatyvus sprendimo projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-77 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
19. 14.50 T10-129 Dėl turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
20. 14.55 T10-130 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Andriekienė
21. 15.00 T10-131 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
22. 15.05 T10-132 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T9-130 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų  tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Savivaldybės vyriausiasis inžinierius Raimondas Budrikis
23. 15.10 T10-133 Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
24. 15.15 T10-134 Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
25. 15.20 T10-135 Dėl valstybės turto nurašymo

 

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
26. 15.25 T10-136 Dėl valstybės turto nurašymo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
27. 15.30 T10-137 Dėl sutikimo perimti valstybei priklausantį turtą Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
28. 15.35 T10-138 Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
29. 15.40 T10-139 Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
30. 15.45 T10-140 Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
31. 15.50 T10-141 Dėl sutikimo perimti valstybei priklausantį turtą Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramutė Perminienė
32. 15.55 T10-147 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-65 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
33. 16.00 T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės  želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
34. 16.05 T10-148 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Patikslinta 2023-06-28) Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
35. 16.10 T10-150 Dėl Skuodo sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
36. 16.15 T10-151 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T9-72 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-06-27 ir 2023-06-28) Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Girdenė
37. 16.20 Pažymėjimų išdavimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos narių visuomeniniams padėjėjams
Informaciniai pranešimai
Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. 2023-06-05 Nr. S4-50-(5.4Mr) „Dėl kito reikalavimo įvykdymo termino nustatymo“, pridedama  
Lietuvos šeimų sąjūdis. 2023-05-09 „Prašymas dėl asociacijos atstovo delegavimo į Šeimos komisiją“, pridedama  
G. Petrauskas. 2023-06-08 „Dėl kelio servitutų nustatymo teisėtumo“, pridedama  
Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenė. 2023-06-06 Nr. 5 „Dėl lėšų pavėsinės užbaigimui“, pridedama  
Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Ažondenienė. 2023-06-21 „Dėl delegavimo atstovauti projekte ir komandiruotės į Lenkijos Respublikos Gdansko miestą“, pridedama  
 

Paskelbta: 23 birželio, 2023 | Atnaujinta: 28 birželio, 2023