2024-01-25

Skuodo rajono savivaldybės mero 2024-01-18 potvarkis Nr. M2-20 „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“

2024-01-25 posėdžio darbotvarkės projektas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2024 m. sausio 25 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas, val. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 13.05 T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
3. 13.10 T10-2 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2024-01-23) Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Edita Laivienė
4. 13.15 T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė
5. 13.20 T10-4 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Į posėdį kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą

6. 13.25 T10-5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos strategijų rengimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
7. 13.30 T10-6 Dėl pritarimo projekto „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Skuodo rajono savivaldybės Raudonių kaimo teritorijoje“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Į posėdį kviesti Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoją Mindaugą Perminą

8. 13.35 T10-7 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T9-130 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų  tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2024-01-24) Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

 

9. 13.40 T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. 13.45 T10-10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

 

11. 13.50 T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

 

12. 13.55 T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

 

13. 14.00 T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

 

14. 14.05 T10-8 II patikslintas projektas. Dėl pritarimo projekto „Mobilių komandų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimui (Patikslinta 2024-01-22 ir 2024-01-23) Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
15. Informacija, pranešimai
15.1 2023-12-28 M. Kučinsko raštas „Dėl patekimo į savivaldybės tarybos kontrolės komiteto ir kitų komitetų darbotvarkę: dėl neatliktos dviračių takų apžiūros ir dėl tarybos patvirtintų keleivių ir bagažo taisyklių pakeitimo siekiant, kad dviratį būtų galima vežtis miesto ir tarpmiestiniuose autobusuose ir troleibusuose“.
15.2 2023-12-29 gyventojo  A.K. prašymas
15.3 Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2024-01-09 Nr. S4-1-(5.4Mr) „Dėl kito reikalavimo įvykdymo termino nustatymo“

Paskelbta: 15 sausio, 2024 | Atnaujinta: 24 sausio, 2024