2022-01-28

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. sausio 28 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.05T10-1Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, kategorijų nustatymo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
3.13.10T10-2Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-12 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1.3 papunkčio ir 2, 3 punktų pakeitimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
4.13.15T10-3Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
5.13.20T10-4Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
6.13.25T10-5Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
7.13.30T10-6Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
8.13.35T10-7Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1 punkto 17 eilutės pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
9.13.40T10-8Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Liaučys.
10.13.45T10-9Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Petras Pušinskas, Stasys Vainoras.
11.13.49T10-10Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo. Pranešėjai Petras Pušinskas, Stasys Vainoras.
12.13.52T10-11Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos nario pakeitimo. Pranešėja Vita Kovienė.
13.13.55T10-12Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Skuodo rajono seniūnijų seniūnai.
14.14.00T10-13Dėl projekto „Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
15.14.05T10-14Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
16.14.10T10-15II patikslintas projektas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas. (Patikslinta 2022-01-26)
17.14.15T10-16Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
18.14.20T10-17Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Edita Jautakienė.
19.14.25T10-18Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 21 sausio, 2022 | Atnaujinta: 28 sausio, 2022