2021-10-28

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. spalio 28 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-179 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-10-26)
3. 13.15 T10-180 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4. 13.20 T10-181 Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
5. 13.25 T10-182 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T9-127 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai ir sutikimo perimti valstybės turtą“ 3 punkto pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
6. 13.30 T10-183 Dėl Skuodo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Edita Jautakienė.
7. 13.35 T10-184 Patikslintas projektas. Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone. Pranešėja Lijana Beinoraitė. Kitas pranešėjas Rimantas Pabrėža. (Patikslinta 2021-10-21)
8. 13.40 T10-185 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kitas pranešėjas Rimantas Pabrėža.
9. Informacija, pranešimai.
9.1. Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldybės įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.2. Dėl senjorų užimtumo veiklų vykdymo Skuodo mieste. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.3. Dėl dalyvavimo konkurse, skirtame apdovanoti savivaldybes už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.4. Dėl trūkstamų lėšų skyrimo Skuodo krašto bendruomenei. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.5. Dėl Jono Karolio Chodkevičiaus vardo suteikimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.6. Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio tėvų kreipimosi. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.7. Dėl LSP „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos prašymo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
9.8. Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatų įgyvendinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 21 spalio, 2021 | Atnaujinta: 27 spalio, 2021