2022-06-30

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. birželio 30 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-127  Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3. 13.10 T10-128 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-20 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-06-28)
4. 13.15 T10-129 Patikslintas projektas. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-06-28)
5. 13.20 T10-130 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
6. 13.25 T10-131 Patikslintas projektas. Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiama Skuodo meno mokyklos direktorė Anelė Raugienė. (Patikslinta 2022-06-28)
7. 13.30 T10-132 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
8. 13.35 T10-133 Patikslintas projektas. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams. Pranešėja Reda Koviazinienė. (Patikslinta 2022-06-28)
9. 13.40 T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslo infrastruktūros tvarkymo  išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
10. 13.45 T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
11. 13.50 T10-136 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
12. 13.55 T10-137 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo. Pranešėja Inga Jablonskė. (Patikslinta 2022-06-28)
13. 14.00 T10-138 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
14. 14.05 T10-139 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Romualdas Rancas. Kviečiami Skuodo rajono seniūnijų seniūnai.
15. 14.10 T10-140 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Romualdas Rancas.
16. 14.15 T10-141 Patikslintas projektas. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ramutė Perminienė. (Patikslinta 2022-06-28)
17. 14.20 T10-142 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį. Pranešėja Ramutė Perminienė.
18. 14.25 T10-143 Patikslintas projektas. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ramutė Perminienė. (Patikslinta 2022-06-28)
14.30–14.45 Pertrauka
19. 14.45 T10-144 Patikslintas projektas. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ramutė Perminienė. (Patikslinta 2022-06-28)
20. 14.50 T10-145 Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja Ramutė Perminienė.
21. 14.55 T10-146 Patikslintas projektas. Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja Ramutė Perminienė. (Patikslinta 2022-06-28)
22. 15.00 T10-147 Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja Ramutė Perminienė.
23. 15.05 T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės privačių namų prisijungimo prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo aglomeracijoje dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Raimondas Budrikis.
24. 15.10 T10-149 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Skuodo Bartuvos progimnazijos sąlygų aprašo ir Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Jokšas. (Patikslinta 2022-06-28)
25. 15.15 T10-150 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Skuodo rajono Ylakių gimnazijos sąlygų aprašo ir Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo r. Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus, Skuodo r. Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Alvydas Stongvilas. (Patikslinta 2022-06-28)

Paskelbta: 22 birželio, 2022 | Atnaujinta: 29 birželio, 2022