2021-05-27

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta Mero potvarkiu dėl 2.18 papunkčio pakeitimo

Patikslinta darbotvarkė

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. gegužės 27 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-105 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-05-24)
Patikslintas projektas. Alternatyvus projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-05-24)
3. 13.20 T10-106 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
4. 13.25 T10-107 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T9- 174 „ Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.4 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiamas Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas. (Patikslinta 2021-05-25)
5. 13.30 T10-108 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
6. 13.35 T10-109 Dėl Skuodo rajono turizmo ir verslo prekės ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
7. 13.45 T10-110 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų pasitikėjimo mero institucija ir savivaldybės administracija tyrimo metodikos ir anketos patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė. (Patikslinta 2021-05-26)
8. 13.55 T10-111 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
9. 14.05 T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė.
10. 14.10 T10-113 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiami Savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai.
11. 14.20 T10-114 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. (Patikslinta 2021-05-26)
14.30-14.45 Pertrauka
12. 14.45 T10-115 Patikslintas projektas. Dėl Viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Virginijus Kiguolis. (Patikslinta 2021-05-24)
13. 14.55 T10-116 Dėl Viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Vilius Lukas.
14. 15.05 T10-117 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
15. 15.10 T10-118 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-05-25)
16. 15.15 T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17. 15.20 T10-120 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-05-25)
18. 15.25 T10-121 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
19. 15.30 T10-122 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų, infrastruktūros plėtros priemonių plano ir infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo plano patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-05-25)
20. 15.35 T10-123 Dėl Pasiūlymų dėl Skuodo rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
21. 15.40 T10-124 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
22. 15.45 T10-125 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-05-25)
23. Informacija, pranešimai
23.1. 15.55 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos 2021-05-14 raštas Nr. 9.4-3-1172 „Dėl autonominių dūmų detektorių“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
23.2. 16.00 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2021-05-24 raštas Nr. (4.1.40) R2-1202 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimo plano pateikimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 7 gruodžio, 2020 | Atnaujinta: 26 gegužės, 2021