2022-03-24

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. kovo 24 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiami ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai.
3. 13.20 T10-40 Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. Pranešėja Renata Kilijonienė.
4. 13.25 T10-41 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-03-23)
5. 13.30 T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-188 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
6. 13.35 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo  įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
7. 13.40 T10-44 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
8. 13.45 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiamos  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė, VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė, Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
9. 13.50 T10-46 Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
10. 13.55 T10-47 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Audronė Anužienė. Kviečiama VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė.
11. 14.00 T10-48 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Rūta Razmienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
12. 14.05 T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
13. 14.10 T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė.
14. 14.15 T10-51 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Živilė Rancienė. Kviečiama Skuodo rajono vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė.
16. 14.20 T10-52 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Audronė Pitrėnienė. Kviečiama Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.
17. 14.25 T10-53 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Daiva Mažrimienė. Kviečiama Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Mažrimienė.
14.30 Pertrauka
18. 14.45 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Lidija Rimkūnienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.
19. 14.50 T10-55 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Loreta Vasiliauskienė, Antanas Donėla. Kviečiamas l. e. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas Antanas Donėla.
20. 14.55 T10-56 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Virgnijus Jokšas. Kviečiamas  Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
21. 15.00 T10-57 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Alvydas Stongvilas. Kviečiamas l. e. Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas Alvydas Stongvilas.
22. 15.05 T10-58 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Virginijus Jokšas. Kviečiamas Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Jokšas.
23. 15.10 T10-59 Patikslintas projektas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2022–2024 metų prioritetinės eilės patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-03-22)
24. 15.15 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“  pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
25. 15.20 T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-183 „Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
26. 15.25 T10-62 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
27. 15.30 T10-63 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
28. 15.35 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
29. 15.40 T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės  želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
30. 15.45 T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
31. 15.50 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
32. 15.55 T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
33. 16.00 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
34. Dėl informacijos, pranešimų.
34.1. 16.05 Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2022 m. vasario 28 d. reikalavimo Nr. R3-776 „Dėl Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
34.2. 16.10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 1 d. rašto Nr. R2-450 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2021 m. pristatymo Skuodo rajono savivaldybės tarybai“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 18 kovo, 2022 | Atnaujinta: 23 kovo, 2022