2022-03-24

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. kovo 24 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.05T10-39Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiami ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai.
3.13.20T10-40Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. Pranešėja Renata Kilijonienė.
4.13.25T10-41II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-03-23)
5.13.30T10-42Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-188 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
6.13.35T10-43Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo  įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
7.13.40T10-44Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
8.13.45T10-45Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiamos  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė, VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė, Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
9.13.50T10-46Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
10.13.55T10-47Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Audronė Anužienė. Kviečiama VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė.
11.14.00T10-48Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Rūta Razmienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
12.14.05T10-49Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
13.14.10T10-50Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė.
14.14.15T10-51Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Živilė Rancienė. Kviečiama Skuodo rajono vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė.
16.14.20T10-52Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Audronė Pitrėnienė. Kviečiama Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.
17.14.25T10-53Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Daiva Mažrimienė. Kviečiama Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Mažrimienė.
14.30Pertrauka
18.14.45T10-54Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Lidija Rimkūnienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.
19.14.50T10-55Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Loreta Vasiliauskienė, Antanas Donėla. Kviečiamas l. e. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas Antanas Donėla.
20.14.55T10-56Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Virgnijus Jokšas. Kviečiamas  Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
21.15.00T10-57Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Alvydas Stongvilas. Kviečiamas l. e. Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas Alvydas Stongvilas.
22.15.05T10-58Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Renata Kilijonienė, Virginijus Jokšas. Kviečiamas Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Jokšas.
23.15.10T10-59Patikslintas projektas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2022–2024 metų prioritetinės eilės patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-03-22)
24.15.15T10-60Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“  pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
25.15.20T10-61Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-183 „Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
26.15.25T10-62Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
27.15.30T10-63Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
28.15.35T10-64Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
29.15.40T10-65Dėl Skuodo rajono savivaldybės  želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
30.15.45T10-66Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
31.15.50T10-67Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
32.15.55T10-68Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
33.16.00T10-69Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
34.Dėl informacijos, pranešimų.
34.1.16.05Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2022 m. vasario 28 d. reikalavimo Nr. R3-776 „Dėl Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
34.2.16.10Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 1 d. rašto Nr. R2-450 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2021 m. pristatymo Skuodo rajono savivaldybės tarybai“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 18 kovo, 2022 | Atnaujinta: 23 kovo, 2022