2021-09-30

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. rugsėjo 30 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-161 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-09-30)
3. 13.15 T10-162 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. (Patikslinta 2021-09-24)
4. 13.25 T10-163 Patikslintas projektas. Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. (Patikslinta 2021-09-24)
5. 13.35 T10-164 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ patvirtinto 2 priedo pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. (Patikslinta 2021-09-24)
6. 13.40 T10-165 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiami Skuodo  vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, Barstyčių pagrindinės mokyklos  direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantį direktoriaus pareigas, Alvydas Stongviląs, Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.
7. 13.45 T10-166 Patikslintas projektas. Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Jadvyga Kažienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė. (Patikslinta 2021-09-24)
8. 13.55 T10-167 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-106 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ patvirtinto priedo pakeitimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
9. 14.00 T10-168 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo. Pranešėja Laura Popovienė. Kviečiamas R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas. (Patikslinta 2021-09-28)
10. 14.05 T10-169 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ investicijų suderinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
11. 14.10 T10-170 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
12. 14.15 T10-172 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas Romualdas Rancas. Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
14.20-14.35 Pertrauka
13. 14.35 T10-173 Dėl pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiama Mosėdžio seniūnijos seniūnė Jolanta Ažondenienė.
14. 14.40 T10-174 Dėl pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiama Mosėdžio seniūnijos seniūnė Jolanta Ažondenienė.
15. 14.45 T10-175 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
16. 14.50 T10-176 Dėl valstybės turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17. 14.55 T10-177 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-112 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo 17.3 papunkčio pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas
18. 15.00 T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-113 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo 24 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.

 

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2021 | Atnaujinta: 30 rugsėjo, 2021