2023-11-30

2023-11-23 Mero potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo Nr. M2-261

2023-11-30 posėdžio darbotvarkės projektas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. lapkričio 30 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas, val. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 13.05 T10-230 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo (Patikslinta 2023-11-27 ir 2023-11-29) Biudžeto valdymo  skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. 13.10 T10-222 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Savivaldybės meras Stasys Gutautas
4. 13.15 T10-223 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Biudžeto valdymo  skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę

5. 13.20 T10-224 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025 metų strateginio plėtros plano tarpinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė.
6. 13.25 T10-225 Dėl pritarimo projekto „Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso varpinės (u.k. 29932) tvarkybos restauravimo ir tvarkybos darbai“ rengimui ir finansavimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
7. 13.30 T10-232 Patikslintas projektas. Dėl eksperto delegavimo į Klaipėdos regioninę kultūros tarybą (Patikslinta 2023-11-28) Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Popovienė
8. 13.35 T10-220 Patikslintas projektas. Dėl valstybės turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn (Patikslinta 2023-11-17)

 

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
9. 13.40 T10-226 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono savivaldybės gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. 13.45 T10-227 Dėl turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. 13.50 T10-228 Dėl pritarimo projekto „Gamybinės bendradarbystės erdvės įrengimas Skuodo rajono savivaldybės Daukšių kaime“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti administracijos vyriausiąją specialistę Oną Malūkienę

12. 13.55 T10-229 Patikslintas projektas. Dėl Kvalifikuotų specialistų kelionės  išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-11-28) Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
13. 14.00 T10-231  

Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų, gydytojų rezidentų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-11-28)

 

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
14. 14.05 T10-233 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo Administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti (savivaldybės gydytoją) vyriausiąjį specialistą, Edita Jautakienė

 

15. 14.10 T10-234 Patikslintas projektas. Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo išmokų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-11-28) Administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti (savivaldybės gydytoją) vyriausiąjį specialistą, Edita Jautakienė
Informacija, pranešimai
16. Prašymas dėl daugiabučių namų Mosėdžio g. 13 ir Mosėdžio g. 13A, Skuodo m. kiemų remonto.
17. Chorošivo (Ukraina) mero Volodymyr Stoliarčiuk padėka Skuodo rajono savivaldybės merui ir tarybos nariams Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus

Paskelbta: 23 lapkričio, 2023 | Atnaujinta: 29 lapkričio, 2023