2022-10-27

 Patvirtinta Mero 2022-10-20 potvarkiu_Nr.M2-39

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. spalio 27 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikasSprendimo projekto Nr.Svarstomo klausimo pavadinimasPranešėjas
1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo.Petras Pušinskas
2.13.05T10-187Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.Nijolė Mackevičienė.

 

3.13.10T10-192Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.Nijolė Mackevičienė
4.13.15T10-188Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai.Vygintas Pitrėnas

Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius J. Grušas

5.13.20T10-189Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-203 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (patikslinta 2022-10-25)Vygintas Pitrėnas
6.13.25T10-190Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo atviram jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.Vygintas Pitrėnas
7.13.30T10-191Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.Laura Popovienė

Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės NVO tarybos nariai

8.13.35T10-182Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo  Nr. T9-160 „Dėl naujos redakcijos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.Gintas Andriekus

 

Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius J. Grušas

9.13.40T10-193Dėl pritarimo  bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.Edita Jautakienė

 

Kviečiamas

Šačių seniūnijos seniūnas A. Raudonis

10.13.45Informaciniai pranešimai.

2022-10-27 d. Tarybos svarstymui teikiami teisės aktų projektai

Paskelbta: 22 spalio, 2022 | Atnaujinta: 27 spalio, 2022