2022-10-27

 Patvirtinta Mero 2022-10-20 potvarkiu_Nr.M2-39

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. spalio 27 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Petras Pušinskas
2. 13.05 T10-187 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Nijolė Mackevičienė.

 

3. 13.10 T10-192 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Nijolė Mackevičienė
4. 13.15 T10-188 Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai. Vygintas Pitrėnas

Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius J. Grušas

5. 13.20 T10-189 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-203 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (patikslinta 2022-10-25) Vygintas Pitrėnas
6. 13.25 T10-190 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo atviram jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Vygintas Pitrėnas
7. 13.30 T10-191 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. Laura Popovienė

Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės NVO tarybos nariai

8. 13.35 T10-182 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo  Nr. T9-160 „Dėl naujos redakcijos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Gintas Andriekus

 

Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius J. Grušas

9. 13.40 T10-193 Dėl pritarimo  bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Edita Jautakienė

 

Kviečiamas

Šačių seniūnijos seniūnas A. Raudonis

10. 13.45 Informaciniai pranešimai.

2022-10-27 d. Tarybos svarstymui teikiami teisės aktų projektai

Paskelbta: 22 spalio, 2022 | Atnaujinta: 27 spalio, 2022