Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Bronislovas Anužis

PAVADUOTOJAS

Vytautas Jautakis

NARIAI:

Jolanta Kidykienė;

Stasys Vainoras.

Komiteto funkcijos 

  1. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus sveikatos ir socialinių reikalų
    klausimais.
  2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
  3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.
  4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.
  5. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.
  6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 21 gruodžio, 2021