Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

PIRMININKAS

Vytautas Jautakis

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

PAVADUOTOJAS

Tomas Matutis

NARIAI:

Jolanta Ažondenienė

Aurelija Jonikaitė

Ignas Jonušas

Petras Pušinskas

Kęstutis Sakalauskas.

Komiteto funkcijos 

1. pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus;

2. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

3. svarsto parengtus tarybos sprendimų projektus, teikia tarybai pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

4. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo ataskaitą;

5. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi tarybos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją;

6. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms;

7. išklauso patariamojo balso teise galinčius posėdžiuose dalyvauti visuomenės atstovus – seniūnaičius, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotus atstovus, valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis;

8. dirba pagal komitetuose patvirtintą metinę veiklos programą;

9. veikia posėdžiuose;

10. posėdžiauja esant reikalui.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 31 rugpjūčio, 2023